• Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις, Δημόσιο και Τράπεζες
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων και συστήματων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP)
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π.
  • Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη (remote support)

 

Share Your Thought